Sunday, 2 June 2013

Binh chủng xe hỏa là gì?Câu dưới đây được trích từ bản điện tử (đang lưu hành trên mạng) của quyển Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp (nguyên bản Les hommes de Dien Bien Phu của Roger Bruge, Ngữ Phan dịch, nhà xuất bản Thông Tấn 2004):

Ở đó không có một người lính bản xứ nào - nhưng tôi có thể, không phải không bị lôi thôi, làm cho ông hủy bỏ quyết định này, nhờ sự giúp đỡ của trung úy Benhabít, người Angiêri chỉ huy đại đội 8 từ khi người tiền nhiệm của ông là đại úy Luyxiêng, từ binh chủng xe hỏa đến và đã ra đi sau đó ít lâu để về Hà Nội chữa răng và không thấy trở lại”

Người biết tiếng Pháp, khi gặp cụm binh chủng xe hỏa, phải dịch sát từng từ ngược ra tiếng Pháp là arme du train rồi dịch trở lại tiếng Việt là binh chủng vận tải. Người không biết tiếng Pháp bó tay thôi.

Bản dịch (điện tử) này còn nhiều thuật ngữ lạ đời nữa. Ai lỡ mua sách in rồi nên đem cân kí đi. 

No comments:

Post a Comment