Wednesday, 5 June 2013

Cường đô la sắp cho Hà Hồ cái gì?Không phải tiền mà là một danh phận. Báo nói như thế.
Danh phận (名分) trong các từ điển tiếng Việt có nghĩa là:
-danh nghĩa và phận sự (obligation) (Đào Duy Anh, 2005:186)
-danh giá, chức phận. Ví dụ: Lo xong danh phận rồi sẽ cưới vợ (Lê Văn Đức, 1970a:350)
-tiếng tăm và việc làm. Ngày nay chỉ địa vị xã hội (Nguyễn Quốc Hùng, 1975:160)
Nói tóm lại, danh phận là một từ cũ chỉ danh nghĩa và chức phận (Hoàng Phê, 2006:241)
Danh phận hiểu theo nghĩa ấy thì Hà Hồ đã có rồi. Vậy Cường đô la sẽ cho Hà Hồ cái danh phận gì?
Nhà báo xem nhiều phim Tàu, đọc nhiều truyện Tàu qua bản dịch của những người lười biếng, chỉ biết phiên âm Hán Việt các từ ngữ Trung Quốc trong bản gốc. Xã hội bây giờ không ít cặp nam nữ sống chung không giấy hôn thú và vì luật pháp xem nam nữ bình đẳng nên không người đàn ông nào đủ tư cách ban cho người đàn bà bất cứ cái gì. Nhà báo ít học và vô ý thức đã mô tả Cường đô la như một người đàn ông nước Trung Hoa thuở nào có quyền nâng một người đàn bà lên hàng chính thê hay tiểu thiếp hay cứ để đấy chơi bời cho thỏa thích.

No comments:

Post a Comment