Tuesday, 17 September 2013

Tấn công phẫu thuật là gì?

Tấn công phẫu thuật (dịch sao phỏng tiếng Anh: surgical strike, tiếng Pháp: frappe chirurgicale) là đánh vào các mục tiêu chính đáng (tiếng Anh: legitimate target), thường là các mục tiêu quân sự, đồng thời cố gắng hạn chế các thiệt hại ngoài dự kiến (tiếng Anh: collateral damage) như sinh mạng thường dân, nhà cửa, xe cộ... Cách đánh này cũng giống như công việc của bác sĩ phẫu thuật là chỉ cắt bỏ bộ phận cần cắt bỏ, không đụng gì đến các cơ quan khác.

No comments:

Post a Comment