Monday, 9 September 2013

Thư khen trung đội lão dân quân xã H. Thanh Hoá (17-10-1967) (Hồ Chí Minh - Đảng Cộng Sản Việt Nam)

Thư khen trung đội lão dân quân xã H. Thanh Hoá (17-10-1967) Hồ Chí Minh toàn tập
tập 12 (1966 - 1969)
18:02 | 02/03/2003
Kính gửi Trung đội lão dân quân xã H.1)uyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá,
 Tôi rất vui mừng được tin ngày 14 tháng 10 vừa qua, các cụ đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 2.400 bằng súng bộ binh.
Tôi nhiệt liệt mừng chiến công vẻ vang của các cụ. Với lòng yêu nước nồng nàn, chí cǎm thù địch sâu sắc, các cụ đã nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là tuổi cao, chí càng cao. Đây là một gương sáng cho đồng bào cả nước tiến lên đưa sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.
Chúc các cụ khoẻ mạnh, tiếp tục sản xuất tốt, chiến đấu giỏi, lập những chiến công mới. 
Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 17 tháng 10 nǎm 1967
Hồ Chí Minh
----------------------
Báo Nhân dân, số 4938, ngày 18-10-1967.

No comments:

Post a Comment