Monday, 23 September 2013

Khi bị giết ở Cầu Giấy, Francis Garnier đeo lon gì?Francis Garnier bị quân Cờ Đen phục kích, chặt đầu ngày 21 tháng 12 năm 1873. Khi đó ông đeo lon đại úy hải quân (lieutenant de vaisseau).

1 comment:

  1. tôi cũng nhớ hồi ấy hay gọi là 'quan ba', tương đương với đại úy.

    ReplyDelete