Friday, 6 September 2013

Thư khen đơn vị dân quan gái xã N. huyện Quảng Ninh, Quảng Bình (16-11-1967) (Hồ Chí Minh - Đảng Cộng Sản Việt Nam)

Thư khen đơn vị dân quan gái xã N. huyện Quảng Ninh, Quảng Bình (16-11-1967) 
Hồ Chí Minh toàn tập
tập 12 (1966 - 1969)
17:16 | 02/03/2003
Thân ái gửi các cháu dân quân gái xã N1), huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình,
Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu đã chiến đấu giỏi, bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực Mỹ. Bác gửi tặng mỗi cháu một huy hiệu.
Các cháu hãy ra sức rèn luyện, học hỏi những kinh nghiệm hay, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi hơn nữa.
Dân quân, tự vệ, già trẻ, gái trai nhiều địa phương đã bắn rơi máy bay Mỹ. Như vậy là rất tốt.
Các tỉnh hãy đưa phong trào dân quân, tự vệ thi đua bắn rơi máy bay Mỹ lên cao hơn nữa, góp phần cùng với cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.
Chào thân ái và quyết thắng
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 nǎm 1967
Bác Hồ
----------------------
Báo Nhân dân, số 4968, ngày 17-11-1967.

No comments:

Post a comment