Monday, 30 September 2013

Lữ đoàn biệt động quân nào bị đánh thiệt hại nặng ở đường 9 Nam Lào 1971?


Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) (cấp chức quá dài) viết trong tham luận gửi Hội thảo khoa học: "Chiến thắng đường 9 - Nam Lào 1971: Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử":
Trong chiến dịch, ta đã tiêu diệt 2 Lữ đoàn, 1 Trung đoàn, 5 Tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn pháo binh, 4 tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp; đánh thiệt hại nặng 2 trung đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn biệt động quân, 1 lữ đoàn và 3 tiểu đoàn khác.
Nhưng biệt động quân của Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được tổ chức thành lữ đoàn. Vậy lữ đoàn nào của địch đã bị đánh thiệt hại nặng trong báo cáo khoa học của ta?

No comments:

Post a Comment