Monday, 16 September 2013

Vì sao người đọc báo cần biết ca sĩ Nhật Sơn đồng tính luyến ái?


Trên mặt báo không ngày nào không có một vụ giết người, nhưng không khi nào báo chăm chút mô tả kiểu:
Tại sao với nạn nhân là người đồng tính luyến ái báo lại tìm hiểu quá kỹ? Người/Ca sĩ dị tính luyến ái không bao giờ bị bạn tình đâm (chết)? Người / Ca sĩ đồng tính luyến ái chắc chắn sẽ bị bạn tình đâm (chết) như Nhật Sơn?

No comments:

Post a comment